ระบบพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขัน สพป.ศก.1
ปี พ.ศ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. สหวิทยา
เขตอนุบาล
อื่นๆ
ปี 2566 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1
ครั้งที่ 71 ระดับชาติ จ.อุบลราชธานี - ยกเลิก
ยกเลิก
ปี 2565 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ยกเลิก อบรมบัญชี พัสดุ
ปี 2564 เลื่อน เลื่อน
ครั้งที่ 70-ร้อยเอ็ด (เลื่อน)
ยกเลิก รำฉลอง 238 ปี ศก.
ปี 2563 เลื่อน เลื่อน
ครั้งที่ 70-ร้อยเอ็ด (เลื่อน)
เลื่อน OBEC Awards 62
ปี 2562 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ครั้งที่ 16 SSK1 Awards
ปี 2561 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ครั้งที่ 15 กีฬา นร. สพฐ.
ปี 2560 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 14 กีฬานักเรียน สพป.
ปี 2559 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 13
ปี 2558 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 12 กีฬา นร.
ปี 2557 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 11 กรีฑา นร.
ปี 2556 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 10 มูลนิธิเปรมฯ
ปี 2555 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 9 การแข่งขัน 5 เขต
ปี 2554 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 8 บริจาคข้าวสาร
ปี 2553 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ทักษะ 4 วิชาหลัก
ปี 2552 ระดับCEO ระดับ สพป.ศก.1 ระดับชาติ ครั้งที่ 6 CrossWord