"; ?>
เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
พลศึกษาฯ หุ่นยนต์ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ นักบินน้อย วัฒนธรรมอีสาน

<< สถานที่แข่งขันระดับภาคฯ จ.หนองคาย-บึงกาฬ วันที่ ๗-๙ ธค.๕๙>>