"; ?>
สพป.ศก.๑ รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธ.ค.๕๗ ณ จ.สกลนคร
ดังนี้


<< แสดงสรุปเหรียญทุก สพป.>>