ระบบรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่มสาระหลัก
๕ หน่วยงานการศึกษา ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๔

แข่งขันวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
ณ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย / รร.สตรีสิริเกศ / รร.อนุบาลศรีสะเกษ


เฉพาะศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าระบบรายงานผล
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๓)
[ ภาษาไทย ประถมศึกษา ] [ ภาษาไทย ม.๑-๓]
[ คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา] [ คณิตศาสตร์ ม.๑-๓]
[ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา] [ วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓]
[ ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา] [ ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓]
[ สังคมศึกษาฯ ประถมศึกษา] [ สังคมศึกษาฯ ม.๑-๓]