สพป.ศก.๑ สรุปข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓ ณ จ.อุดรธานี สรุปผลได้ดังนี้

ข้อมูลการแข่งขัน คัดลอกมาจากเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม ของจังหวัดอุดรธานี
โปรดตรวจสอบความถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ << www.ud60.net >>

กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนระดับภาคฯ ชั้นประถมศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนระดับภาคฯ ชั้นมัธยมศึกษา